Šoreiz par Valsts pētījumu programmas „CARD” ietvaros pētīto un atklāto stāsta muzikoloģe, mākslas zinātņu doktore Zane Prēdele.  

Pētīta tika Jelgavas mūzikas dzīve 19.gadsimtā, bet kas tika atklāts?

Par vispārzināmām lietām, kā, piemēram, Klāras Vīkas, Franča Lista, Antona Rubinšteina vieskoncertiem šoreiz netiks runāts. Toties uzzināsim par „Vāgnera epizodi”, par Jelgavas izdevēju - Stefenhāgenu ieguldījumu pilsētnieku muzikalitātes veicināšanā, par vienu otru šodien vēl neatminamu mīklu.

Īpašu uzmanību Zane pievērsusi  IV Vispārīgajiem latviešu dziedāšanas un mūzikas svētkiem, kurus 1895. gadā rīkoja Jelgavas Latviešu biedrība. Un tas būs arī stāsts par avotiem, kas rosina pētniecību, piedāvā tai jaunus skatījuma leņķus, jaunu interpretāciju iespējas. Dažādos arhīvos Zane ir atradusi liecības Jelgavas fotogrāfu veikumam  dziesmusvētku dokumentēšanā, iespējams, pašus pirmos soļus reportāžas žanrā. Tāpat – arī dokumentus, kas apliecina jelgavnieku entuziasmu svētku labas izdošanās vārdā.

No Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja (ĢEJVMM), Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) un Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēkas (LU AB) kolekcijām, kā arī izmantoti periodikas materiāli.