Šoreiz Ināra Jakubone uz sarunu aicinājusi muzikologu Mārtiņu Boiko, Latvijas Mūzikas akadēmijas profesoru un tās zinātniski pētnieciskā centra pētnieku, zinātņu doktoru.

Valsts pētījumu programmas CARD ietvaros publicēti Mārtiņa pētījumi gan par Johanu Gotfrīdu Herderu, gan maija dievkalpojumu tradīciju Latgalē.

Maija dievkalpojumi ir Latvijas kultūras kanona daļa, bet Herderu Mārtiņš Boiko kādā publikācijā ir nosaucis par "vismaz "apustuli", kura misija bijusi latviešu tautasdziesmas "pasludināšana"".

Abas tēmas Mārtiņa redzeslokā bijušas jau labi sen un ir krietni pētītas. Tādēļ jaunatradumi, par kuriem šoreiz runājam "Klasikā", ir ļoti konkrēti.

Piemēram, tiek sniegta atbilde uz jautājumu – kā var zināt, ka Herders jaunos gados Rīgā aizrāvies ar itin frivolo ielasdziesmu (Gassenhauer) dziedāšanu? Un pa kādiem ceļiem Latgali sasniedza 18. gadsimta katoliskajās Eiropas zemēs tik populārā tradīcija lūgties pie krustiem brīvdabā? 

Mārtiņu Boiko uzklausām raidījumā, bet viņa publikācijas var meklēt Latvijas Mūzikas akadēmijas mājaslapā rodamajos "Mūzikas akadēmijas rakstos".