Barselonā jau 30 gadus dzīvo un aizvien aktīvu pedagoģisko darbu veic vijolniece Ieva Graubiņa – slavenās dzimtas pārstāve, komponista, pedagoga un mūzikas kritiķa Jēkaba Graubiņa meita. Viņa lepojas ar savu dzimtu, ar gaišumu atceras māsas - pianistes Ilzi un Dainu un priecājas par Ilzes meitas vijolnieces Evas Binderes panākumiem. Ieva Graubiņa laipni atsaucās sarunai par šodienu, kurā, protams, spoguļojas arī atmiņu lauskas.