Cikla „Klasikas Kurmis” pārraidēs tiekamies ar Latvijas Radio 3 "Klasika" kādreizējām un šī brīža balsīm, pārlūkojam agrāk skanējušus un aizvien aktuālus raidījumus un to tēmas, sākot no LR 3 dibināšanas un pat vēl agrāk.
 
Šajā raidījumā kopā ar Gundu Vaivodi, Ingu Saksoni, Ilgu Augusti un Marutu Rubezi atceramies Oļģerta Šusta "Mūzikas stundu visiem" un tās tālākceļu līdz raidījumam "Bolero", bet kopā ar Dinu Dūdiņu-Kurmiņu - raidījumu ciklu "100 Latvijas pirmizrādes".