Sabīne Valtere mācās Bērzaunes pamatskolas 2. klasē, un viņa dzejoļu konkursā "Garā pupa" piedalās ar dzejolīti "Pienācis pavasaris".