Dzejoļu konkursa "Garā pupa" otrās kārtas dalībnieks Emīls Zandersons ar dzejoli "Čaka iela 146". Emīls mācās Rīgas Centra humanitārā vidusskolas 10.b klasē.