Gatis Līdums. "Trīs vīri krogā, neskaitot kaķi"

 Gatis Līdums ir studējis inženierzinātnes, teoloģiju, psihoterapiju, sistēmisko supervīziju un organizāciju attīstību. Gatis Līdums ir zinātnisku un populārzinātnisku rakstu un grāmatu "Pāru (ne)būšanas: Psihoterapeita piezīmes par 10 baušļiem un pāru attiecībām" autors un "Tarakāni tavā galvā" līdzautors. Grāmatā "Trīs vīri krogā, neskaitot kaķi" autors aicina domāt par to, kas notiek ar cilvēku un viņa dzīvi, sastopoties ar ciešanām. Šī grāmata piedāvā lielisku iespēju pārdomāt ciešanas un ar tām saistītos izaicinājumus, ar kuriem gandrīz neizbēgami agri vai vēlu jātiek galā katram cilvēkam. "Grāmatu stāstos" uz plašāku sarunu aicinām pašu Gati Līdumu.

Valdis Segliņš. "Sports senajā Grieķijā un Romā sabiedrības spogulī"

Zinātniskā monogrāfija veltīta sportam un sacensībām Senajā Grieķijā un Romā, zināšanu avotiem par sporta veidu attīstību un olimpisko kustību senatnē. Parādīta ciešā saikne starp sabiedrības attīstību un iespējām sportam būt sabiedrību virzošam un olimpisko principu degradāciju kā drošu impērijas sabrukuma priekšvēstnesi. Raidījumā - intervija ar Valdi Segliņu.