Sandra Švarca. "Sāļais sniegs"

Uz sarunu aicinām rakstnieci Sandru Švarcu. Lasītāji jau iecienījuši viņas detektīvromānus "Klusumu meklējot" un "Pats trakākais", kā arī stāstus par dzīvniekiem visai ģimenei "Suņu mamma". Jaunajā romānā "Sāļais sniegs" iepazīstam rakstnieci jaunā rakursā. Tas ir ļoti personisks un dziļš vēstījums par visai skaudriem notikumiem galvenās varones Dominikas dzīvē dažādos laikposmos, ietverot plašu emociju spektru un ievijot arī vairāku citu personāžu likteņstāstus.

Jana Egle. "Latvju pacients" 

Tiekamies arī ar rakstnieci un dzejnieci Janu Egli. Krājumā "Latvju pacients" iekļautie stāsti noskaņā pārplūst no klusiem smiekliņiem un sirsnīga smaida līdz dziļam cilvēka dzīves dramatismam un atkal atpakaļ. Janas Egles jaunākie stāsti ir par cilvēkiem mums līdzās – tiem, kas varbūt nav pareizi saprasti, kas meklē zaudētos pavedienus un atduras pret dzīves skarbajām vai skaistajām nejaušībām.