Lauris Valters jau vairāk kā 16 gadus ir pazīstams Latvijas mūziķis, savulaik grupas “Ēnas” līderis. Šobrīd Lauris  darbojas kā solo mākslinieks. Līdz ar savas pirmās dzejas grāmatas izdošanu, Lauris piesaka sevi arī kā dzejnieku. Līdz šim savus dzejoļus publicējis sociālajos tīklos, saņemot daudzu cilvēku pozitīvas atsauksmes un vēlēšanos tos ieraudzīt vienotā dzejoļu krājumā. Rezultātā, ir tapusi dzejoļu izlase, kas apkopota dzejoļu krājumā “Visumā veidoti vārdi”.


Tulkotāja Elga Sakse, kura nākamgad svinēs 90. dzimšanas dienu, ungāru literatūru latviski tulko kopš 1964. gada un līdz šim iepazīstinājusi latviešu lasītājus ar vairāk nekā 70 izcilākajiem ungāru literatūras darbiem, to vidū Magdas Sabo, Imres Kērteša, Šāndora Mārai, Ferenca Moras, Ištvāna Erkēņa un daudzu citu autoru romāniem, kā arī Ferenca Molnāra lugu “Lilioms”, kuras iestudējums kļuvis par latviešu teātra klasiku. Ungāru rakstnieku Lāslo Ģurko latviešu lasītāji jau pazīst kā pēc teātrī iestudētās lugas “Elektra, mana mīla”. “Romānā “Doktora Fausta laimīgais gājiens pa elli” (1979) autors stāstītāja pilnvaras nodevis gluži neitrālas personas – Mefistofeļa – rokās. Mefistofelis, šis mūžsenais vērotājs, Fausta lomai izraudzījies visgodīgāko idejisko komunistu Ģerģu Sabadošu un objektīvi (uzsveru – objektīvi, nevis kritiski) pārstāsta sava varoņa mūža gājumu, līdz ar to arī valsts likteni attiecīgajā laikposmā.


Tikai viens Annas Auziņas dzejolis.