Latviešu un cittautu romantiskās dzejas antoloģija "Zilā puķe" 500 lappusēs ietver 16 latviešu un gandrīz 60 cittautu dzejnieku romantiķu devumu.

Tā ļoti uzskatāmi parāda, cik ilgstoši un intensīvi romantiskā dzeja savulaik dominēja Eiropā un Amerikā un cik tā bija daudzveidīga. Tāpat tā dod iespēju ieraudzīt, ar ko latviešu dzejnieki ir līdzīgi un ar ko atšķirīgi, salīdzinot ar cittautu romantiķiem. Lai gan dvēsele, sapņi, ilgas un zvaigznes ir ļoti raksturīgi romantisma dzejas tēli, tomēr raksturīgākais simbols  ir "zilā puķe", tādēļ tieši to literatūrzinātnieks Viesturs Vecgrāvis izvēlējies par savas sastādītās romantiskās dzejas antoloģijas nosaukumu...

Bet par ko šogad priecājas un skumst grāmatizdevēji? Par to plašāk vēsta Renāte Punka.