Guntis Tālers. "Sestdienas kungs"

"Grāmatu stāstos" tiekamies ar tukumnieku Gunti Tāleru: lasītāji iecienījuši viņa spraigos, intelektuālos  detektīvromānus, kā arī viņa šausmu stāstus krājumā "Nemierīgās dvēseles". Grāmatas "Sestdienas kungs" varoņiem ir ne vien jāmeklē atminējumi dīvainajām mīklām, bet arī jācenšas palikt dzīviem šajā bīstamajā spēlē… Tas viss savijas aizraujošā vēstījumā par visai neparastu noziegumu atklāšanu. Turklāt grāmatas pēcvārdā autors sniedzis plašu pētījumu par šobrīd pasaulē ļoti aktuāliem jautājumiem, kas saistīti ar jaunākajām tehnoloģijām.

Andruss Kivirehks. "Lidojums uz Mēnesi"

Vēl sarunājamies ar dzejnieku, atdzejotāju un tulkotāju Guntaru Godiņu par populārā igauņu rakstnieka Andrusa Kivirehka (Andrus Kivirähk) jauno romānu "Lidojums uz Mēnesi". Tā ir aizraujoša un uz pārdomām vedinoša grāmata. Groteska, ironija un humors, kā vienmēr, ir klātesoši līdzekļi rakstnieka neizsmeļamajai fantāzijai. Ju pirmās lappuses vedina atcerēties kādreiz kritiķu pausto, ka ikviens A. Kivirehka darbs pārsteidz kā sprādziens, un ir tik neparedzams kā uguņošanas raķešu kompozīcija. Pats autors teicis, ka ierosmi guvis no igauņu valodā lasītas ukraiņu tautas pasakas "Gaisa kuģis".