Sandra Ratniece. Dzejoļu krājums "Šķietami klusu"

Sandra Ratniece ir literatūrzinātniece, kritiķe un Latvijas Rakstnieku savienības mēnešraksta “konTEKSTS” galvenā redaktore. Dzejoļi pirmoreiz publicēti žurnālā “Skola un Ģimene” pirms vairāk nekā 30 gadiem, bet tagad izdots pirmais krājums “Šķietami klusu”.   Apgādā “Jānis Roze” izdotā krājuma redaktors ir Jānis Rokpelnis un tajā lasāmi gan beidzamajos gados, gan senāk sarakstītie darbi. Grāmata iedalīta trijās daļās: pirmo veido dzejoļi par autores dzimtas pieredzēto izsūtījumā Sibīrijā, otro – cilvēka emociju dabas mijiedarbības atainojums, trešo – dzimtas mājām un šī laika norisēm veltīti dzejoļi. "Grāmatu stāstos" - saruna ar Sandru Ratnieci.

Jānis Hvoinskis. Dzejoļu krājums "Mūza no pilsētas N."

“Mūza no pilsētas N” ir Jāņa Hvoinska otrais dzejas krājums, tas nāk klajā desmit gadus pēc debijas literatūrā – dzejas krājuma “lietus pār kanālu e” un bija nominēts šī gada Latvijas literatūras gada balvai dzejas kategorijā. Raidījumā uzklausīsim Jāņa Hvoinska domas.