“Dzīve pilsētā ir spraiga, un palaikam gadās notikumi, ko tik drīz neaizmirst. Par tiem runā pilsētnieki paši, kā arī zina stāstīt ļaudis ārpus Rīgas – tie, kas šīs pilsētas savādības piedzīvojuši vai dzirdējuši no citiem. Teiksmainas pagātnes liecības, neseni komiski piedzīvojumi, pamācoši, mīklaini vai baismi atgadījumi ceļojuši no mutes mutē. Rīgas notikumi rodami tādos stāstījumu folkloras žanros kā teikas, nostāsti, anekdotes un kristīgās leģendas, kā arī sastopami autobiogrāfiskos vēstījumos. Mutvārdu folklora, īpaši pilsētas teikas, sabalsojas ar sava laika plašsaziņas līdzekļu saturu, piemēram, avīzēs publicētajām vietējo norišu hronikām vai bulvārpreses sensāciju rakstiem.” Tā Latviešu folkloras krātuves  vadītāja un vadošā pētniece Rita Grīnvalde rakstījusi virtuālās izstādes “Notikumi Rīgā” ievadā.

Izstāde apskatāma folkloras krātuves mājaslapā, un tā ļauj ielūkoties vien nelielā skaitā LU LFMI Latviešu folkloras krātuves materiālu. To veido 29 stāstījumu folkloras piemēri un 38 ikdienas pastaigās tapušas fotogrāfijas, kas ilustrē kādreizējās norises pilsētā.

Sarunā ar Ritu Grīnvaldi un uzzinām ne tikai par virtuālo izstādi "Notikumi Rīgā”,bet arī par citām folkloras krātuves aktualitātēm.