Klāt maija trešā nedēļa, tuvojas bērnu un jauniešu kustības "Pulkā eimu, pulkā teku" lielie svētki – nacionālais sarīkojums, kas šogad jau 40 gadu jubilejas zīmē, tāpēc "Etnovēstīs" uz sarunu aicinām svētku rīkotājas Māru Mellēnu un Dinu Liepu!

SKANĒT SKAN, STAIGĀJOT, GARU MŪŽU DZĪVOJOT – tāds ir šī gada bērnu un jauniešu nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas "Pulkā eimu, pulkā teku" gada moto. Šī gada tēma – "Senā skaņu pasaule". Visa gada garumā folkloras kopas, studijas, pulciņi visā Latvijā darbojušies šī gada tematikā – "Skaņa, skaņu ainava, tradicionāli skaņu rīki un melodijas", lai jau pavisam drīz – 18. un 19. maijā – dziedātu, dejotu, ietu rotaļās, stāstītu, spēlēt un sadarbotos Zasā, Jēkabpils novadā.

Svētki jau 40. reizi pulcēs bērnu un jauniešu folkloras kopas no visas Latvijas, un ikviens interesents ir aicināts iepazīt Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma bagātību, baudot daudzveidīgu koncertu programmu gan klātienē, gan tiešsaistē!

"Pulkā eimu, pulkā teku" ir nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programma, kuras galvenais uzdevums ir aktualizēt paaudzēs krātā nemateriālā kultūras mantojuma – prasmju, iemaņu, stāstu, dziesmu, melodiju, deju, ēdienu recepšu un dzīves gudrību – pielietojuma iespējas šodien, atbildīgi saglabāt un attīstīt, nododot tālāk. Dzīvais kultūras mantojums tiek apgūts dažādos folkloras žanros. 

Folkloras svētki "Pulkā eimu, pulkā teku" katru gadu ir veltīti kādai tēmai, kuru dalībnieki padziļināti pēta vietējo tradīciju kontekstā. Saistībā ar 2024. gada tēmu ­–­­­ "Skaņa, skaņu ainava, tradicionāli skaņu rīki un melodijas" – dalībnieki visa mācību gada garumā ir mācījušies dziesmas, dejas un rotaļas, iepazinuši savas apkārtnes skaņu ainavu, raksturīgās melodijas un skaņu atdarinājumus dažādos folkloras materiālos, pievēršoties arī Sēlijas rotāšanai kā īpašai tradicionālās āra dziedāšanas tradīcijai. Svētku pasākumā Zasā bērniem un jauniešiem būs iespēja dalīties mācību procesā apgūtajā pieredzē, tādēļ pasākuma piedāvās ļoti daudzveidīgas sadarbības formas, piemēram, gājienu, interaktīvas darbnīcas, muzicēšanu, rotaļas, spēles, dejas, koncertus, priekšnesumus Zasas muižas parkā, Zasas Evaņģēliski luteriskajā baznīcā, Staļļu šķūnī un uz Lielās skatuves Zasas muižas parkā.