Šajā raidījumā atskatāmies uz apliecinājumu pasniegšanu par nemateriālā kultūras mantojuma vērtības iekļaušanu Nacionālajā sarakstā.

4. decembrī Viļakas kultūras namā norisinājās svinīgā ceremonija, kurā apliecinājumus par nemateriālā kultūras mantojuma vērtības iekļaušanu Latvijas Nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā saņēma gan 2020., gan 2021. gada vērtību pieteicēji.

Viļaka par ceremonijas norises vietu izraudzīta tādēļ, ka no toreizējā Viļakas novada 2017. gadā nāca pats pirmais pieteikums NKM sarakstam, kā arī tādēļ, ka no saraksta 30 vērtībām četras pieteiktas tieši no Viļakas novada. Pasākumu bija iespējams vērot tiešraidē Latvijas Nacionālā kultūras centra mājaslapā, kā arī vietnēs Facebook un Youtube. Video ieraksts visā tā krāšņumā vēl aizvien ir pieejams minētajās vietnēs, un, rosinot to uzmeklēt, "Etnovēstīs" piedāvājam atskatu uz Nacionālajā sarakstā iekļauto vērtību pieteicēju teiktajiem vārdiem apliecinājumu saņemšas brīdī.

Iekļaušanai Nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā 2020. gada nogalē tika apstiprinātas piecas vērtības:

 • Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē (pieteicējs Viļakas novada pašvaldība)
 • Rakstainu dubultcimdu darināšanas prasme Mazsalacā (pieteicējs Mazsalacas Kultūras nams)
 • Stikla pūšanas amata prasme Līvānos (pieteicējs Līvānu novada domes Latgales mākslas un amatniecības centrs)
 • Dūru cītaras būvēšanas un spēles tradīcija (pieteicējs biedrība “Skaņumāja”)
 • Aušanas prasme Pētera Viļumsona pusautomātiskajās vienpaminas stellēs (pieteicējs SIA “Mailīšu Fabrika”).

Iekļaušanai Nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā 2021. gadā apstiprinātas sešas vērtības:

 • Latviešu etnogrāfisko cimdu adīšanas tradīcijas un prasmes (pieteicējs Tautas tērpu centrs “Senā klēts”)
 • Saļmes Stērnīnē. Tradicionālie psalmu un bēru dziedājumi Stirnienē  (pieteicējs Stirnienes draugu biedrība)
 • Latvijas kāršu spēle zolīte (pieteicējs Mārtiņš Plēsums)
 • Puzuri un to darināšana Jelgavā (pieteicējs Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Kultūra”)
 • Zemgales rakstaino brunču aušana stellēs ar velkamo ierīci (pieteicējs SIA "Austras raksti")
 • Danču tradīcija Rīgā (pieteicējs biedrība "Tradicionālās kultūras centrs").

Plašāku informāciju par jau sarakstā iekļautajām NKM vērtībām, kā arī par vērtību pieteikuma veidošanu iespējams lasīt www.nematerialakultura.lv.