XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI deju svētku koru konkursa "Dziesmu kari" finālā Latvijas Universitātes Lielajā aulā sacenšas 20 jauktie kori. Viņu sniegumu vērtē starptautiska žūrija - diriģenti Mārtiņš Ozoliņš un Sigvards Kļava, komponisti Selga Mence un Uģis Prauliņš, kā arī komponists un diriģents Vaclovs Augstins no Lietuvas un diriģents Kari Turunens no Somijas.

Tiešraidi vadīja Inta Pīrāga un Liene Jakovļeva. Pēc noslēdzošā priekšnesuma - ekspresinterija ar žūrijas priekšsēdētāju Mārtiņu Ozoliņu.

 

 

Saulkrastu jauktais koris ANIMA

Diriģenti Kārlis Rūtentāls un Laura Leontjeva, vokālie pedagogi Vitālijs Stankevičs, Elīna Ose

Aģjoug (Aģe), Uģis Prauliņš, Karls Pajusalu (Karl Pajusalu)

Tavas saknes tavā zemē, Pēteris Plakidis, Vizma Belševica

Ansanm Ansanm (Mēs dziedam visi kopā), Sidnijs Gijoms (Sydney Guillaume), Gabriels T. Gijoms (Gabriel T. Guillaume)

 

Siguldas novada Kultūras centra jauktais koris ATVARS

Mākslinieciskais vadītājs Jānis Baltiņš, diriģents Ilmārs Millers, koncertmeistare Mareta Beitika

Tavas saknes tavā zemē, Pēteris Plakidis, Vizma Belševica

Vēja māt’,  latviešu tautasdziesma Madaras Pētersones apdarē

Skaisti dziedi, lakstīgala, latviešu tautasdziesma Ārija Šķepasta apdarē

 

Rīgas Tehniskās universitātes jauktais koris VIVERE

Mākslinieciskais vadītājs Gints Ceplenieks, diriģente Anna Amanda Stolere, kormeistars Rihards Lapiņš

Kalējs kala debesīs, Selga Mence, latviešu tautasdziesmas vārdi  

Rotāšana, Vitauts Miškinis (Vytautas Miškinis), latviešu tautasdziesmas vārdi

Tavas saknes tavā zemē, Pēteris Plakidis, Vizma Belševica

 

Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes jauktais koris AURA

Mākslinieciskais vadītājs Edgars Vītols, kormeistars Emīls Rusovs, vokālais pedagogs Inga Lisovska

Barons, Uldis Stabulnieks, Ojārs Vācietis

Tavas saknes tavā zemē, Pēteris Plakidis, Vizma Belševica

Ai, nama māmiņa, latviešu tautasdziesma Andreja Jansona apdarē

 

JASMĪNAS KORIS

Mākslinieciskā vadītāja Agita Ikauniece-Rimšēviča, diriģenti Ferijs Millers un Francis Upaciers, vokālais pedagogs Viktorija Pakalniece

Tavas saknes tavā zemē, Pēteris Plakidis, Vizma Belševica

A drop in the Ocean (Piliens okeānā), Ēriks Ešenvalds, Asīzes Sv. Franciska lūgšana, Mātes Terēzes vārdi

Nader My God By U (Nearer My God to Thee/ Tuvāk pie Dieva), Džeims Stīvens (James Stevens), Andrē van der Merve (André van der Merwe) aranžējumā

 

Latvijas Universitātes jauktais koris JUVENTUS

Mākslinieciskais vadītājs Valdis Tomsons, diriģents Vilhelms Vācietis, vokālais pedagogs Inga Lisovska

Tavas saknes tavā zemē, Pēteris Plakidis, Vizma Belševica

No debesīm, Andris Dzenītis, Gundega Šmite

Un Pret Savas Tautas Dziesmu, Jānis Ķirsis, Imants Ziedonis (pirmatskaņojums)

 

Babītes novada jauktais koris MASKA

Mākslinieciskais vadītājs Jānis Ozols, kormeistare Laura Jēkabsone, vokālais pedagogs Eduards Vācietis

Pērkontēvs, Laura Jēkabsone, latviešu tautasdziesma

Tavas saknes tavā zemē, Pēteris Plakidis, Vizma Belševica

Div’ dūjiņas gaisā skrēja, Laura Jēkabsone, latviešu tautasdziesma, Lidijas Kalcenavas dzeja

 

Rīgas Stradiņa universitātes jauktais koris RĪGA

Diriģentes Zane Zilberte un Evita Taranda, kormeistars Uģis Meņģelis

Crucem tuam adoramus, Domine, Pāvels Lukaševskis, (Pawel Lukaszewski)

Tavas saknes tavā zemē, Pēteris Plakidis, Vizma Belševica

Mēness vokalīze, Vija Skuķe, latviešu tautasdziesmas vārdi

 

Jauktais koris VENTSPILS

Mākslinieciskais vadītājs Aigars Meri, diriģente Astra Plostniece, kormeistars Andris Pujāts, vokālais pedagogs Mārtiņš Zvīgulis

Zvirbuli, zvirbuli, latviešu tautasdziesma Andra Sējāna apdarē

Tavas saknes tavā zemē, Pēteris Plakidis, Vizma Belševica

Saule pina vainadziņu, Selga Mence, latviešu tautasdziesma

 

Rīgas Latviešu biedrības kamerkoris AUSTRUMS

Mākslinieciskais vadītājs Ārijs Šķepasts, diriģenti Artūrs Švarcbahs, Kārlis Ostrovskis, kormeistars Georgs Zujevs

Tavas saknes tavā zemē, Pēteris Plakidis, Vizma Belševica

Be not afraid (Nebīsties), Knuts Nīsteds (Knut Nysted), Jesaja 41:10, 43:1

Atsalums, Jēkabs Jančevskis, Jēkaba Jančevska un latviešu tautasdziesmas teksts