Dziesmu un deju svētku atklāšanas rituālā jau tradicionāli ietilpst arī garīgas mūzikas koncerts, arī pirmajos Dziedāšanas svētkos 1873. gadā pirmais koncerts bija tieši garīgās mūzikas koncerts.

Koncerta vadmotīvs šogad ir „ES esmu…”, tas atrodams Vecajā un Jaunajā Derībā kā fundamentāls Dieva atklāsmes elements Svētajos Rakstos.
Koncerts pulcēs vairāk nekā 600 dziedātāju – solistus, amatierkorus, četrus tradicionālo konfesiju korus, zēnu un meiteņu korus un Latgales tradicionālās mūzikas dziedātājas. Koncertā skanēs seši jaundarbi (to autori Juris Karlsons, Rihards Dubra, Rihards Zaļupe, Jēkabs Jančevskis, Georgs Pelēcis un Uģis Prauliņš) un latviešu klasiķu darbi, bet tradicionālo mūziku reprezentēs latgaliešu “Dīva dzīsmes", kas spilgti atklāj dziedāšanas tradīciju Latgalē.

Koncertā piedalās:
Aglonas bazilikas koris Assumpta, diriģente Ieva Lazdāne
Latvijas Kultūras akadēmijas jauktais koris „Sōla”, mākslinieciskais vadītājs Kaspars Ādamsons
Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra jauktais koris „Laiks”, diriģente Ilze Balode
Rīgas Doma draudzes koris, diriģents Toms Kazimirisaņecs
Rīgas Lutera draudzes koris, diriģents Matīss Tučs
Rīgas Mateja baptistu draudzes koris, diriģents Māris Dravnieks
Rīgas pareizticīgo kamerkoris „Blagovest”, mākslinieciskais vadītājs Aleksandrs Brandavs
Rīgas Sv. Jāņa draudzes koris, diriģente Ilze Reine
VEF Kultūras pils sieviešu koris „Dzintars”, mākslinieciskā vadītāja Aira Birziņa
Latvijas Universitātes sieviešu koris „Minjona”, mākslinieciskais vadītājs Romāns Vanags
Ventspils Kultūras centra sieviešu koris „Venda”, diriģente Rudīte Tālberga
Rīgas Tehniskās universitātes vīru koris „Gaudeamus”, mākslinieciskais vadītājs Ivars Cinkuss
Rīgas Doma meiteņu koris „Tiara”, diriģente Aira Birziņa
Rīgas Doma zēnu koris, diriģents Mārtiņš Klišāns
Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas meiteņu koris „Vivace”, diriģente Andra Fenhane
Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas zēnu koris, diriģents Romāns Vanags
Latgales psalmu dziedātājas, vadītāja Anda Beitāne
Vokālā grupa „Schola Cantorum Riga”, vadītājs Guntars Prānis

Teicējs – Andris Keišs
Ilze Reine, ērģeles
Rihards Zaļupe, sitaminstrumenti
Ieva Nīmane, dūdas, stabule
Māris Jēkabsons, dūdas
Diāna Silova, balss
Zane Jančevska, balss
Artūrs Šults, mežrags
Kalvis Etkins, mežrags
Miks Bankevics, mežrags
Artūrs Krūmiņš, mežrags
Ēriks Zeps, akordeons
Ansis Jansons, kokle
Lauma Bērza, vijole

Foto - Aivars Liepiņš / LNKC

PROLOGS "ES ESMU, KAS ES ESMU"
Joahims Neanders (Joachim Neander, 1650–1680) "Teici to Kungu"
Jurjānu Andrejs (1856–1922), aranžējis Rihards Dubra (1964) "Mostaties stabules un kokles"
Diriģente Ilze Balode

I DAĻA
"ES ESMU LABAIS GANS"
Emilis Melngailis (1874–1954) "Dievs ir mans gans"
Diriģents Guntars Prānis
Rihards Zaļupe (1983) "Es ESMU", pirmatskaņojums
Diriģents Mārtiņš Klišāns
Renāte Stivriņa (1985), Francis Murāns (1915–2001) "Aglonas Dievmātei"
Diriģente Ieva Lazdāne
Roberts Liede (1967–2006), Leonīds Breikšs (1908–1942) "Ticība"
Diriģente Rudīte Tālberga

II DAĻA
"ES ESMU PASAULES GAISMA"
Juris Karlsons (1948) "Gaisma...", pirmatskaņojums
Diriģents Kaspars Ādamsons
Jurjānu Andrejs "Gods Dievam augstībā"
Diriģents Ivars Cinkuss
Latgales psalmu dziedājumi "Es asmu augšanceļšonuos" & "Zaharija dzīsme"
Vadītāja Anda Beitāne
Uģis Prauliņš (1957) Ubi caritas est vera, pirmatskaņojums
Diriģents Romāns Vanags

III DAĻA
"ES ESMU CEĻŠ, PATIESĪBA UN DZĪVĪBA"
Jēkabs Jančevskis (1992) "Latvieša lūgšana", pirmatskaņojums
Diriģents Ivars Cinkuss
Ēriks Ešenvalds (1977), Veronika Lācekle (1904–2001) "Zvaigžņotā naktī"
Diriģents Māris Dravnieks
Rihards Dubra "Gaviles"
Diriģente Aira Birziņa
Georgs Pelēcis (1947) "Es esmu vīnakoks", pirmatskaņojums
Diriģents Aleksandrs Brandavs

FINĀLS "APSOLĪJUMS"
Raimonds Tiguls (1972) "Mūsu Tēvs debesīs"
Diriģents Romāns Vanags
Rihards Dubra "Un Viņa žēlastība paliek mūžīgi!"
Diriģents Guntars Prānis

Saruna ar garīgās mūzikas koncerta māksliniecisko vadītāju Guntaru Prāni: