Pūtēju orķestru dižkoncerts par Dziesmusvētku daļu kļuva 2003. gadā, un šogad tas notiek Esplanādē – vietā, kur 20. gadsimta sākumā izskanējuši vairāki Dziesmusvētku koncerti.

Latviešu komponistu oriģinālmūziku aranžējumos un tautas dziesmu apdares spēlēs Latvijas novadu apvienotie pūtēju orķestri, bet noslēguma daļā – dižorķestris ar 500 pūtēju orķestru dalībniekiem.

Virsdiriģenti - Raitis Ašmanis, Guntis Kumačevs, Artūrs Maculēvičs, Jānis Puriņš, Egons Salmanis, Pēteris Vilks

Koncerta mkslinieciskais vadītājs – Jānis Puriņš, režisors – Juris Jonelis.

Tiešraidi vadīja Inta Pīrāga un Raitis Zapackis.