Dzejas laiks šoreiz godā ceļ Jāni Peteru - autora lasījumā klausāmies dzejoli "Uz Jaunavu ielas".