Raimonds Ķirķis tik precīzi raksturojis Martu Pujātu, ka atliek tikai citēt: "Tikai sev raksturīgajā stilā Marts Pujāts ir debitējis bērnu dzejas žanrā, saglabājot savpato redzējumu par lietām, kādas tās ir. Viss, par ko Pujātam ir sakāms kāds vārds, kļūst par sprīdi neparastāks, nekā tas ierasti šķitis. Tāpat kā sarunā ar bērnu ik kustība iegūst jaunu nozīmi un priekšmets — funkciju."

Raidījumā - saruna ar dzejnieku Martu Pujātu un viņa dzeja autora lasījumā.