Šogad pirmo reizi tika pasniegta "Domuzīmes" Dzejas dienu balva. To saņēma Liepa Rūce par savu debijas krājumu "Atspulga balss". Nu viņa viesojas "Dzejas dienu laikā". 

Liepas dzejoļi ar pārtraukumiem parādās mūsu literārajā periodikā jau apmēram piecpadsmit gadus. Dzeja tapusi ilgā laika posmā, kurā ir nobriedis un mainījies gan autores radošais rokraksts, gan viņas liriskās varones attieksme pret pasauli, un tas padara šo debijas grāmatu pilnasinīgāku no personības transformācijas un iekšējo konfliktu risinājuma viedokļa.

Dzejniece uzskata, ka dzeja ir tā telpa, kurā viņa var teikt visu patiesību, kuru konkrētajā brīdī izjūt kā savu patiesību.