Svētdienas rīta sarunā satiekamies ar itāļu rakstnieci un mītu pētnieci Džuzepīnu Norču (Norcia). 7. martā Raiņa un Aspazijas mājā bija tikšanās ar Džuzepīnu Norču, bet 8. martā K.K. fon Stricka villā tika rīkota sengrieķu mītu varonēm veltīta saruna un tika prezentēta Džuzepīnes Norčas luga “Orestija ar sievietes sirdi” Gunas Zariņas lasījumā.

Lugu latviskoja Dace Meiere. Viņa arī bija dalībniece sarunā par mītu interpretāciju dažādos laikmetos, un piedalījās kinozinātniece Inga Pērkone, dzejniece Anna Auziņa un teātra pētniece Kitija Balcare. Pasākumu rīkoja Latvijas Jaunā teātra institūts sadarbībā ar Itālijas vēstniecību Rīgā.

2022. gadā sarakstītā “Orestija ar sievietes sirdi” līdz šim iestudēta Kolumbijā, Ekvadorā, Gvatemalā, Meksikā, savukārt Rīgas skatītāji varēja pieredzēt dramatizētu šī darba lasījumu.

Anotācijā teikts: “Aishila iezīmētajā ceļā antīkā balss mijas ar Džuzepīnas Norčas balsi un vienlaikus rezonē ar Pjēra Paolo Pazolīni balsi, kurš “Orestiju” tulkojis un “pārrakstījis” 60. gados.

“Orestija ar sievietes sirdi” seko precīzam domu un jūtu pavedienam, pārskatot un pārrakstot mītisko mantojumu, raugoties gan ārpus telpas, gan sevī,  remiksējot iedvesmas avotus un uzdodot arvien  jaunus jautājumus.”

Mūsu sarunā pieskaramies mīta pārrakstīšanai, arhetipiem un formulām, Pazolīni lugai, spējai vai nespējai nostāties vienā vai otrā konflikta pusē, sievietes klātbūtnei Aishila tekstos, Oresta un Elektras attiecībām, Atēnas dialogam ar Zeva miesā dzīvojošo māti Metīdu, un visubeidzot nosaucam pētniekus, kas Džuzepīnai Norčai nozīmīgi, un tie ir: Rita Levi Montalčīni (Montalcini), Kārojs Kerēņi (Kerényi), Anna Beltrameti (Beltrametti), Marija Zambrāno (Zambrano), Lisa Irigarē (Irigaray), Žaklīna Morino (Morineau), Krista Volfa (Wolf), Karla Lonci (Lonzi), un šie ir tikai pirmie, kas nāk prātā. Sarunā piedalās arī itāļu režisors Džanluka Barbadori.

Rakstniece, sengrieķu kultūras pazinēja un popularizētāja Džuzepīna Norča plāno maršrutus, rada dramaturģiju un priekšlasījumus, iedvesmojoties no mītiem un vietām, kam ir veltījusi savus projektus un publikācijas.

Viņa jau vairāk nekā divdesmit gadus sadarbojas ar Romas Nacionālo senās drāmas institūtu (INDA), kur pasniedz antīko dramaturģiju. Norča ir daudzu mītam veltītu grāmatu autore.

Paldies Itālijas vēstniecības Rīgā vēstnieka asistentei Ievai Baltužei par intervijas latviskošanu.