Jura Ķeniņa, Renātes Stivriņas, Edgara Mākena, Jura Ābola un Irīnas Rebhūnas jauni opusi krāso 20. Starptautiskā Garīgās mūzikas festivāla jau par tradīciju kļuvušā Latviešu komponistu jaundarbu pirmatskaņojumu koncertu Rīgas Vecajā Sv. Ģertrūdes baznīcā. Visi darbi veltīti Latvijai 100. jubilejā.

Tiem pievienojas brita Gabriela Džeksona dāvinājums, kurā kopā ar VAK "Latvija" un Māri Sirmo muzicē saksofonists Arvīds Kazlausks.

Latviešu komponista Tālivalža Ķeniņa dēls Juris Ķeniņš, kurš dzimis un vēl joprojām dzīvo Kanādā, aktīvi piedalās Kanādas latviešu kultūras dzīvē. Savu jaundarbu viņš veltījis Mārtiņam Luteram un reformācijas 500 gadu jubilejai, muzikāli parādot vēsturisko pāreju no katoļu mesas līdz luterāņu dievkalpojumam.

Renāte Stivriņa pēc Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas absolvēšanas turpināja studijas Polijā, tur dzīvo arī pašlaik, kur viņas skaņdarbi jau atskaņoti nozīmīgākajos Polijas mūzikas festivālos. Savā jaundarbā komponiste apcerējusi garu lūgšanu Vasarsvētku priekšvakarā.

Latvijas pirmatskaņojumu piedzīvo Valsts Akadēmiskā kora Latvija dziedātājas Irīnas Rebhūnas skaņdarbs Libera me, Domine, kas 2017.gada februārī Ķelnē plūca laurus kompozīciju konkursā Musica Sacra Nova.

Ar savu skatījumu uz nāvi nāk klajā grupas "Gaujarts" mūziķis Edgars Mākens, toties no Jura Ābola klausāms neordinārs pieteikums sakrālo tekstu interpretācijā.

Ievērojamais britu komponists Gabriels Džeksons veltījis saspēli korim ar saksofonu Ave maris stella, apvienojot latviešu dzeju ar katoļu tekstiem.