Šoreiz virsdiriģents Arvīds Platpers savā stāstījumā aizved mūs uz 2005. un 2010. gadu, kad notika IX un X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. Šajos svētkos viņš bija arī Noslēguma koncerta mākslinieciskais vadītājs.

Diriģents atceras, ka devītajos svētkos turpinājās jaundarbu pasūtināšana, līdz ar to aizvien ciešāka kļuva sadarbība starp komponistiem un virsdiriģentiem. Radās vēlme arī sakārtot gatavošanās sistēmu un akcentēt atklāšanas pasākuma nozīmību. Bet desmitie zīmīgi ar jaunās paaudzes virsdiriģentu ienākšanu un sadziedāšanas tradīcijas aizsākumu pēc Noslēguma koncerta, kā arī iekļūšanu UNESCO sarakstā.

IX Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki norisinājās Rīgā, laika posmā no 2005. gada 27. jūnija līdz 2005. gada 3. jūlijam. Svētkos piedalījās 35 013 dalībnieki, no kuriem 15 013 koru dalībnieki, 1481 pūtēju orķestra dalībnieki, 157 tautas orķestra, 15 642 dejotāji, 280 skolu teātri, 300 mākslas un 805 folkloras kopu dalībnieki. Svētku moto bija "Nāc gavilēt!"

Notika vērienīga Dziesmu svētku atklāšana 11. novembra krastmalā. Režisore – Inga Cipe. Šajā koncertā pirmatskaņojumu piedzīvoja Renāra Kaupera speciāli šim atklāšanas koncertam sarakstītā dziesma "Mana dziesma" ar Ingas Cipes vārdiem.

Noslēguma koncerta sākums bija plkst. 20:30, jo gribējās izmantot gaismas efektus, dziedot Ulda Marhilēviča ciklu "Gaismas atgriešanās".

Noslēguma koncertā uz estrādes podestiem stāvēja 15 000 dziedātāju.

Rīgas Doma dārzā notika garīgās mūzikas koncerts (mākslinieciskā vadītāja Aira Birziņa).

X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki norisinājās Rīgā, no 2010. gada 6. jūlija līdz 11. jūlijam. Šajos jaunatnes dziesmu svētkos piedalījās 30 975 dalībnieki. Koru koncertā "Mana zeme - zemīte skaistā" piedalījās 332 kori ar vairāk nekā 12 600 dalībniekiem, kā arī 24 pūtēju orķestri (900 mūziķi), seši tautas deju kolektīvi (450 dejotāji) un 31 bērnu un jauniešu folkloras kopas (440 dalībnieki). Uzstājās arī solisti - Renārs Kaupers, Aisha, Jānis Apeinis, Paula Dukure, Miks Dukurs, Kārlis Būmeisters un citi. Koru Lielo balvu saņēma Jelgavas 4.vidusskolas meiteņu koris "Spīgo" (diriģente Līga Celma-Kursiete). 

Šajos dziesmu svētkos apritēja 50 gadi kopš pirmajiem Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 1960. gadā, tāpēc Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (UNESCO) iekļāva to pasaules svinamo dienu kalendārā 2010-2011. gadam līdzās 63 citiem visas pasaules notikumiem un pasākumiem, novērtējot dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanu un pārmantošanu Baltijas valstīs.

Apvienoto koru virsdiriģenti: Kaspars Ādamsons, Līga Celma, Gints Ceplenieks, Jānis Erenštreits, Eduards Grāvītis, Mārtiņš Klišāns, Arvīds Platpers, Romāns Vanags, Jevgeņijs Ustinskovs. Apvienoto orķestru virsdiriģenti - Haralds Bārzdiņš, Agris Celms, Andris Muižnieks.