Vai zini, kādēļ somi, igauņi un lībieši ceļas kājās pie vienas un tās pašas melodijas?
Par to, kā somu komponista Fredrika Paciusa komponētā dziesma kļuva par somu, tad  igauņu un lībiešu himnu un arī par to, ko simbolizē trīs krāsas - zilā, baltā un zaļā - lībiešu karogā, stāsta lībiešu dzejnieks un valodnieks Valts Ernštreits.