"Klasikā" uz sarunu aicinām Valsts Akadēmiskā kora "Latvija" māksliniecisko vadītāju un galveno diriģentu MĀRI SIRMO un komponisti SELGU MENCI, lai plašāk runātu par Selgas Mences 70. jubilejas koncertu "Laika upe", kas 7. decembrī pulksten 19 notiks Latvijas Universitātes Lielajā aulā.

Ideja par koncerta rīkošanu nākusi no Valsts Akadēmiskā kora "Latvija" puses, taču doma, ka šajā programmā jāskan arī Selgas Mences audzēkņu darbiem, pieder pašai jubilārei.

Māris Sirmais atklāj, kādās gadalaiku krāsās viņš vislabāk jūt Selgas Mences mūziku, un runā par siltumu un saulainumu, ko tā izstaro. Diriģents stāsta arī par radošās dzīves ceļojumiem, kuri vairākkārt krustojušies ar komponisti, atklāj dziesmas "Kalējs kala debesīs" rašanās vēsturi un dziesmas "Kur tu biji, bāleliņi" jauktā kora versijas izcelsmi.

Sarunas gaitā spriežam arī par Selgas Mences audzēkņiem, no kuriem lielākā daļa labi pazīst kora drēbi, jo paši nākuši no šīs vides.

Savukārt Selga Mence raksturo savu sadarbību ar Valsts Akadēmisko kori "Latvija" un Māri Sirmo, kā arī atklāj būtisko, kas viņai svarīgi, rakstot korim.

Vēl arī Māris Sirmais stāsta par koncertprogrammu, kura skanēs Rīgas Domā un vēlmi tajā iekļaut Jozefa Reinbergera Mesu. Noslēgumā skan Māra Sirmā novēlējums Latvijas cilvēkiem – izvairīties no dusmām un agresijas!