Šoreiz ar mākslas filozofi Zani Ozolu, mākslas zinātnieci Ingu Šteimani, teologu Induli Paiču un režisoru Mārtiņu Eihi runājam par mākslas cenzūru, ētiku, estētiku un tās apgūšanu mākslu profesionāļu izglītības ceļā; par robežām (sevišķi kristietības zonā) un ticīgo jūtu aizskārumu; par gaumi, prasmi saprast mākslas simbolisko iedabu un muzeja lomu sabiedrības mākslas izpratnes veidošanā, kā arī par māku vai nespēju nostāties principiālā pozīcijā.