Kādus izaicinājumus laikmetīgā māksla met keramikai, kādus - keramika laikmetīgajai mākslai? Kā jūtas keramika plašākā laikmetīgās mākslas kontekstā?

Mākslas zinātniece Inga Šteimane sarunājas ar mākslinieku Kasparu Geiduku un Daugavpils Marka Rotko mākslas centra vadītāju Māri Čačku.