Kaspars Zariņš  aicina iepazīties ar gleznotājām Annu Pommeri un Katrīnu Biksoni, lai uzzinātu, cik taisns vai līkločiem bagāts bijis katrai ceļš uz mākslas pasauli. Kāds ir viņu radošais ceļš, process un  paradumi, kur abas  rod motivāciju un kā sevi uzlādē? Kādēļ Anna mīl caurspīdīgas akvareļkrāsas, bet Katrīnai patīk bieza eļļas krāsa?

Raidījumā atklājas, ka abas gleznotājas bērnībā apguvušas vijoļspēli, un viena no viņām turpina mācīties dziedāt….

Katrīna Biksone:

Latvijas Mākslas Akadēmija (2023- šobrīd), maģistra programma POST

Latvijas Mākslas Akadēmija (2019-2023), bakalaura grāds Glezniecībā

Leipcigas Vizuālās Mākslas akadēmija, Vācija (2022)

Romas Mākslas akadēmija, Itālija (2021)

Jaņa Rozentāla Rīgas mākslas vidusskola (2015-2019)

Izstādēs piedalās kopš 2017. gada. Darbi izstādīti personālizstādē un grupu izstādēs Rīgā un citās Latvijas pilsētās, Vācijā un Lietuvā. Jaunākie darbi skatāmi galerijā „ Asni”, pirmā personālizstāde „ Paukotāja istaba” galerijā LOOK! ( 25.05- 17.06.2023)

 

Anna Pommere:

Latvijas Mākslas akadēmija, Profesionālā Doktorantūra (2021-2024)

Latvijas Mākslas akadēmija, Vizuālās mākslas nodaļa, Glezniecības apakšnozare, Maģistra grāds (2016-2018)

Latvijas Mākslas akadēmija, Vizuālās mākslas nodaļa, Glezniecības apakšnozare, Bakalaura grāds ( 2012-2016)

Starptautiskā Praktiskās Psiholoģijas Augstskola, Datorgrafikas fakultāte, Bakalaura grāds (2003-2007)

Latvijas Universitāte, Filozofijas fakultāte, Maģistra grāds (2000-2002)

Latvijas Universitāte, Filozofijas fakultāte , Bakalaura grāds (1996-2000)

Izstādēs piedalās kopš 2012. gada

Darbi izstādīti personālizstādēs un grupu izstādēs Rīgā un citās Latvijas pilsētās, Igaunijā, Ķīnā, Vācijā, Austrijā

Jaunākās personālizstādes:

"Sudraba līkne"  galerijā „Māksla XO”, Rīgā ( 07.03- 06.04.2024)

"Griķu medus" Žaņa Lipkes memoriālā, Rīgā (21.09-21.11.2023)

„ Atmiņu artefakti” Raiņa un Aspazijas mājā Rīgā (5.04-30.06.2023)