T. S. Eliots. Dzejas izlase

Dzejas izlases sastādītāji ir dzejnieks Kārlis Vērdiņš un tulkotāja Ieva Lešinska. Lielāko daļu atdzejojumu veikuši paši sastādītāji, taču izlasē iekļauti arī  Vizmas Belševicas atdzejojumi. Krājumu papildina Ievas Lešinskas ievads “Eliots ceļā uz Absolūtu”, kā arī Kārļa Vērdiņa komentāri un bibliogrāfija.T. S. Eliots (1888—1965) ir viens no ieverojamākajiem 20. gadsimta dzejniekiem, 1948. gada Nobela prēmijas laureāts,angļu-amerikāņu modernisma pamatlicējs, esejists, redaktors un dramaturgs. Viņa darbi ietekmējušii un turpina ietekmēt gan literatūru, gan tēlotājmākslu, gan kino un populāro kultūru. Pārdomās par Eliota dzeju un šo krājumu dalās tulkotāja un atdzejotāja Ieva Lešinska.

Gundega Šmite. "Grieķu svīta"

Komponistes Gundegas Šmites krājums tapis desmit gadu laikā, bet ar rakstniecību viņa sākusi nodarboties agrāk nekā ar mūziku, un bez profesionālām ambīcijām kaut ko piepildīt šajā jomā. "Grieķu svīta" - nosaukums aizgūts no instrumentālās mūzikas formas, taču šajā reizē radītas literāras miniatūras, kur katra stāsta varonis  ir viens Grieķijā sastapts cilvēks un iedvesmojoties no vērojumiem Grieķijā. Gundega Šmite savus iespaidus aprakstījusi teksta valodā. Ar autori tiekamies "Grāmatu stāstos".

"Vērtē lasītājs". Lēlo Tungalas triloģija "Biedrs bērns"

Pārdomās par šo grāmatu dalās lasītāja Aija.