Sandra Krūmiņa. "Zvaigžņu dārzi"

"Grāmatu stāstos" tiekamies ar Sandru Krūmiņu, kura raksta stāstus kopš bērnības un pilnveidojusi savas prasmes Literārās akadēmijas prozas meistarklasēs. Ieguvusi maģistra grādu tulkošanā. Ceļo pa Latviju un rod iedvesmu, interesējoties par dabu, zinātni, kultūru un cilvēka dvēseli. Romānā "Zvaigžņu dārzi" ir gan fantāzijas mirdzums, gan romantiskas notis, gan pirmatnējas šausmas. Autore savij ikdienišķo un pārdabisko un tepat blakus viss atdzīvojas.  Un savādāk lasām no bērnības pazīstamas teikas un  tautasdziesmas.

Kolektīvā monogrāfija "Ēdiena reprezentācijas kultūrā"

Grāmata atklāj, cik daudzveidīgi ēdiens raksturo cilvēku un dzīvi. Ēdiens ir cieši saistīts ar nacionālo identitāti, kas ir sociāls konstrukts, jo tās konstruēšanā liela nozīme ir tradicionālām sabiedrības institūcijām – te nozīmīga loma ir ģimenei, izglītības sistēmai, masu medijiem. Ēdienu kultūrā un literatūrā kolektīvajā monogrāfijā "Ēdiena reprezentācijas kultūrā" pētījuši literatūrzinātnieki, filozofi, antropologi un pārtikas tehnologi. 17 grāmatas rakstos atainota ēdiena semantika un funkcijas kultūrā latviešu, lietuviešu un igauņu pētnieku skatījumā. Publikācijās vērojamas latviešu, vācbaltiešu, ebreju, krievu un igauņu tradīcijas. Plašāk par šo izdevumu stāsta ēdiena kultūras pētniece un gastronomijas vēstniece Astra Spalvēna.