Raksti un domraksti. Pēters Brūveris

Ulbrokas bibliotēkas rosināts, iedvesmots, jaunradīts ir rakstu krājums, kurš atspoguļo Pētera Brūvera daiļrades daudzveidīgo darbību latviešu literatūrā. Izdevumā ir īsas ziņas par godināmo personu, kā arī par katra izdevuma veidotāja pētniecisko ieguldījumu grāmatas tapšanā. Par bibliotēkas darbību pie dzejnieka atstātā mantojuma glabāšanas, atklāšanas un pieejamības. Raidījumā uz plašāku sarunu aicinām Ulbrokas bibliotēkas vadītāju Daigu Brigmani.

Lia Guļevska. Mihails Kublinskis. Lielais noslēpums

"Teātris bija nevis viņa dzīve, bet dzīvība..." Šī ir viena no atziņām, kas izlasāma Lias Guļevskas grāmatā "Mihails Kublinskis. Lielais noslēpums". Grāmata ir piemiņa viņa spilgtajam devumam mūsu teātra mākslā. Grāmatā par Mihailu Kublinski atmiņās dalās viņa kolēģi un laikabiedri, mēģinot atklāt viņa kā mākslinieka un viņa kā cilvēka noslēpumu. Ar žurnālisti un grāmatu autori Liu Guļevsku tiekamies "Grāmatu stāstos".