Juta Nimfiusa "Kaušļa sirds"

Mobinga tēma ar katru gadu kļūst arvien aktuālāka un biežāk par to tiek runāts arī sabiedrībā. Lai arī grāmatas "Kaušļa sirds" sākumā izskan gana daudz vardarbības un niknuma, stāsta otra puse jau ir ar mazu saules stariņu. Šajā stāstā mobinga izpausmes saskatāmas ļoti viegli, un tikpat viegli ir izprotams galvenā varoņa Kaja sliktā rakstura un dusmu cēlonis. Grāmatā esošās ilustrācijas, kurās dominē melnā un sarkanā krāsa, stāstu tikai paspilgtina. Krāsu izvēle tiešā veidā parāda, cik ļoti sāpīgs dažkārt var būt pateiktais vārds, taču netiešā veidā ļauj lasītājam no sirds iejusties varoņu lomās, just viņiem līdzi un censties izprast viņu rīcību. Plašāk - sarunā ar grāmatas tulkotāju Ingu Karlsbergu.


Vilim Plūdonim - 150.
Par Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes sadarbībā ar Rakstniecības un mūzikas muzeja organizēto konferenci ""Atraitnes dēla" un "Eža kažociņa" autoram - 150", kurā 12 referātos tika skatīta V. Plūdoņa darbība dažādos aspektos.

Stāsta Latvijas Universitātes pētnieks Inguss Barovskis.