Lūkojam, kā latvieši diasporā Anglijā turpina kopt savu latvisko identitāti ar dziedāšanu, dejošanu, kokles spēli saietā arī pēc Dziesmu un deju svētkiem, kā arī satiekam vairākus diasporas Dziesmusvētku dalībniekus, notverot pēcsvētku emocijas. Ar atmiņu stāstiem pieskaramies arī dažiem vēsturiskiem brīžiem.

Latviešu dokumentācijas centra un arhīva vadītāja, Latviešu nacionālās padomes Lielbritānijā Kultūras dokumentācijas nozares vadītāja, Latviešu izglītības fonda Lielbritānijā priekšsēdētāja Inese Auziņa-Smita atklāj gan par savu pieredzi dažādu laiku un valstu latviešu dziesmu svētkos, gan par dokumentācijas centra īpašajām krātuvēm un grāmatu ceļiem.

Folkloras kopas „Dūdalnieki” vadītājs un koklētājs Raimonds Dāle „3x3” nometnē Straumēnos māca koklesspēli un sarunā dalās savā pieredzē un piedzīvojumos.

Tiek notvertas emocijas no latviešu diasporas Dziesmu un Deju svētku dalībniekiem, un ticiet vai ne – arī kad jau mēnesis apritējis kopš šiem notikumiem – emocijas ir spilgtas un spilgtas!