"Klasikas" tiešraidē no Kokaru zāles Mežaparkā skanēja diriģentu kora koncerts "Diriģents", godinot Dziesmu svētku 150. gadsārtu. Tajā piedalījās visas Latvijas kordiriģenti, atskaņojot tikai tādu repertuāru, kādu paši koncerta dalībnieki izvēlējušies.
Koncerts notika divās daļās, parādot gan viendabīgo koru repertuāru, gan dubultkoru un jaukto koru opusus. Iepretīm Kokaru zāles ieejai koncerta starpbrīdī tika atklāta tēlnieka Paula Jaunzema veidota un komponistam Mārtiņam Braunam veltīta dziesmas zīme "Saule, Pērkons, Daugava!". Tā tapusi, pateicoties Jutai Braunai, Jānim Kļaviņam un Ērikam Naļivaiko.

Koncertā piedalās:
Latvijas kordiriģentu koris, J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas jauktais koris 

Diriģenti:
Kaspars Ādamsons, Aira Birziņa, Mārtiņš Klišāns, Sigvards Kļava, Ints Teterovskis, Valdis Tomsons, Romāns Vanags, Andris Veismanis

Idejas autors un mākslinieciskais vadītājs Ints Teterovskis
Režisore Dace Pūce
Gaismu mākslinieks Ivars Vācers

Tiešraidi vadīja Ilze Medne, starpbrīdī piedāvājot sarunas ar uzņēmēju un dziesmu zīmes izveides īstenotāju Ēriku Naļivaiko, komponisti Lauru Jēkabsoni, diriģentiem Valdi Tomsonu, Matīsu Circeni, Gintu Ceplenieku un Jāni Erenštreitu.

I daļa

Latviešu tautasdziesma Jāņa CIMZES (1814–1881) apdarē “Rīga dimd” vīru korim (publ. 1873)
Diriģente Roberta Kumsāre

Edgars RAČEVSKIS (1936–2022) – “Jausma” (1974), Jura Veitnera dzeja
Diriģents Mārtiņš Klišāns

BAUMAŅU Kārlis (1835–1905) – “Latviski lai atskan dziesmas” (publ. 1874), Lapas Mārtiņa dzeja
Diriģents Kaspars Ādamsons

Ilona RUPAINE (1966) – “Jumja dziesma” (2005), latgaliešu tautasdziesmas vārdi
Diriģente Aira Birziņa

Pēteris VASKS (1946) – “Mūsu dziesma” (1988), latviešu tautasdziesmas vārdi
Diriģents Sigvards Kļava

Pēteris BARISONS (1904–1947) – “Melodijas” (1935), Jāņa Sudrabkalna dzeja
Diriģents Romāns Vanags

Selga MENCE (1952) – “Lielā estrāde” (2021), Ojāra Vācieša dzeja *
Diriģents Andris Veismanis

Juris VAIVODS (1966) – “Kam jauna sirds” (2021), Rūdolfa Blaumaņa dzeja *
Diriģents Romāns Vanags

Laura JĒKABSONE (1985) – “Rasa” (2021), autores un latviešu tautasdziesmas vārdi *
Diriģents Valdis Tomsons

Uģis PRAULIŅŠ (1957) – “Kurp ved mūs, dziesma” (2023), Ulža Bērziņa dzeja, pirmatskaņojums
Diriģente Aira Birziņa

Latviešu tautasdziesma “Pūt, vējiņi” Emiļa MELNGAIĻA (1874–1954) apdarē (1921)
Diriģents Ints Teterovskis

II daļa

Juris KARLSONS (1948) – “Mana dziesma” (1980), Friča Bārdas dzeja
Diriģents Kaspars Ādamsons

Jāzeps VĪTOLS (1863–1948) – “Diriģents” (1926), Annas Brigaderes dzeja
Diriģents Kaspars Ādamsons

Jāzeps VĪTOLS – “Dievozolu trijotne” (1891), Ausekļa dzeja
Diriģents Sigvards Kļava

Latviešu tautasdziesma “Es gulu, gulu” Ārija ŠĶEPASTA (1961) apdarē (1999)
Diriģents Sigvards Kļava

Jāzeps MEDIŅŠ (1877–1947) – “Vasaras vakars” (1925), Aspazijas dzeja
Diriģente Aira Birziņa

Pauls DAMBIS (1936) – “Vakars nāca” (publ. 1968), latviešu tautasdziesmas vārdi
Diriģents Mārtiņš Klišāns

Jānis ZĀLĪTS (1884–1943) – “Kad nakts” (1913), Raiņa dzeja
Diriģents Mārtiņš Klišāns

Imants KALNIŅŠ (1941) – “Mīlestība” (1981), Ojāra Vācieša dzeja
Diriģents Ints Teterovskis

Pēteris PLAKIDIS (1947–2017) – “Vasaras vidus dziesmiņa” (1984), Ojāra Vācieša dzeja
Diriģents Andris Veismanis

Emilis MELNGAILIS – “Pirmo dziesmusvētku piemiņai” (1933), Igatieša vārdi, Andra Akmentiņa redakcija
Diriģents Ints Teterovskis