Koklītes koklēja - tā mīļi sakām par kokli, kuras skaņas jau no pirmā liegā pārskrējiena stīgām uzbur latvisku auru un kaut ko mūsu dvēselei ļoti tuvu.

Kokle - stīgu strinkšķināmais instruments - mūsu tautai pazīstama jau no sirmas senatnes: tā minēta turpat 300 mūsu dainās.

Bet, ja senajai koklei bija 5-9 zarnu stīgas tā saucamajā diatoniskajā skaņojumā, tad mūsdienu koklei ir līdz pat 20 metāla stīgām, kuras iespējams pārskaņot hromatiski, tā izmantojot pilnskanīgu pustoņu paleti. To pagājušā gadsimta vidū izveidoja Sergejs Krasnopjorovs, modernizējot Pētera Korāta etnogrāfisko kokli, kurai pievienoja pārslēgus stīgu pārskaņošanai. Šādas konstrukciju izmaiņas rosināja cītaras, kas sāka izplatīties pie mums 19. gadsimtā līdz ar Rietumeiropas pilsētnieciskās kultūras tradīcijām. Tapa modernā cītarkokle. Un nu koncertu praksē lietojam četrus mūsdienu kokles veidus - mazo jeb pikolo, soprāna, tenora un basa kokli, kas kupli saskan koklētāju ansambļa spēlē.

Senajai koklei bija no viena koka gabala - ozola, liepas, arī egles, priedes, vītola vai melnalkšņa - izgrebts silītes veida korpuss, ko mūsdienās veido no dēlīšiem. Virs korpusa piestiprināts ornamentēts skaņu galdiņš jeb rezonanses dēlītis ar starveidīgi uzvilktām stīgām, ko savelk koka tapiņas. Spēlējot kokli liek uz speciāla galdiņa, dažkārt uz ceļiem, un strinkšķina - tas nozīmē, ka stīgas rauj ar abu roku vai tikai labās rokas pirkstiem. Ar kreisās rokas pirkstiem noklusina skanējumam nevajadzīgās stīgas. Jurjānu Andrejs rakstīja, ka Augšzemē kokles sit. Iespējams, šis vērojums nācis no tā, ka senāk kokles mēdza ieskandināt ar kociņu vai zoss spalvu, ko mūsdienās nomainījis tā saucamais plektrs.

Koklei ir vairākas cittautu māsas - lībiešu kāndla, lietuviešu kankle, igauņu kannnele, somu kantele, krievu gusļi. Un uz kokles, tāpat kā radiniecēm, vislabāk skan tautas dziesmas.

arvien vairāk kokli savos oriģināldarbos izmanto mūsu komponisti, - kokļu trauslais un reizē spriganais skanējums mūzikai piešķir īpašu nokrāsu.

Jaundarbu rašanos sevišķi rosina kokļu mūzikas lielkoncerti mūsu Dziesmu svētkos, un pirms deviņiem gadiem dzimušais ansamblis Altera Veritas, kura piecu instrumentu sastāvā ietilpst arī divas kokles.