Kā suns ar kaķi sadzīvo,
Jums labi zināms, -
Kad ienaids cēlies? kā? par ko?
Tas vecās pasakās ir minams.
Bet vai jūs zināt,
Ka ķildas izlīdzināt
Bij centieni -
Un ļoti nopietni?
Par to gan nezin stāstīt
Vecās pasakas, -
Nu, tad pienākas
Jaunām par to klāstīt.

Tā Rainis 1928. gadā rakstīja bērnu lugas "Suns un kaķe" prologā. Piecdesmit sešus gadus vēlāk Jaunatnes teātrī to iestudēja Uģis Brikmanis. Mūziku izrādei rakstīja Mārtiņš Brauns, ar kuru režisors iepazinies studiju laikā toreizējā Latvijas valsts konservatorijā, savukārt dziesmu tekstus radīja Māra Zālīte.

Izrādei "Suns un kaķe" dažādu laikmetu stilistikā kostīmus veidojusi Zigrīda Atāle, un veiksmīgs bijis Vladimira Kovaļčuka skatuves iekārtojums, par kuru teātra zinātniece Edīte Tišheizere rakstījusi: "Šī konsekventā scenogrāfija Raiņa darbam ir viens no Kovaļčuka mākslā pagaidām retajiem gadījumiem, kad skatuves uzbūvē mākslinieks ar mīlestību paredzējis vietu arī aktierim - te radīta viegla ažūra klaviatūra, kur kaķiem kāpelēt, suņiem jandalēt un cīrulim no lūkas izspurgt."

Bet sadarbību ar Uģi Brikmani atceras komponists Mārtiņš Brauns: "Uģis ļoti strauji sevi bagātināja - daudz lasīja, ļoti daudz mūziku klausījās - viņš zināja vairāk nekā es ar visu savu muzikālo izglītību un obligāto mūzikas vēsturi!"