Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolā par klavierspēles skolotāju jau gadsimta ceturksni strādā Dina Atte. Ierakstā no tikšanās reizes īsi pirms apaļas jubilejas - gan atmiņu stāsti par viņas skolotājiem, gan vērojumi par šodienas jaunajiem mūziķiem un pieeju tiem. "Katram audzēknim jāieslēdz pareizais ātrums. Turklāt katram savs," smej pianiste. Protams, viņa dalīsies pārdomās arī par darbīgo ikdienu, citstarp sakot tā:  "Darbaholiķe gluži neesmu, bet tuvu tam. Bet citādi jau nevar - nesam savu misiju ar pilnu pārliecību."