Jāņa Kalniņa kantāte “Asins tīrums” komponēta 1958. gadā ar Džona Oksenhema dzeju un Jaunās Derības tekstiem.

Jānis Kalniņš pirmversiju veido angliski. Darbs ir gan gatavs, bet dažādu iemeslu dēļ labu laiku netiek atskaņots; viens no iemesliem – kori grib dziedāt latviski, bet komponists īsti nav ar mieru mainīt tekstu. Izskan arī ierosinājumi instrumentēt orķestrim, bet atkal domstarpības – Kalniņš gribētu rakstīt lielam orķestrim, bet tas liek šķēršļus kantātes potenciālam atskaņojumam.

Beidzot Jānis Kalniņš piekāpjas, Valda Dreimane latvisko Oksenhema tekstus, un tulkojums tiek atzīts par labāku nekā oriģināls.

1984. gada 9. decembrī Ņujorkas latviešu baznīcā Jonkersā notiek “Asins tīruma” pirmatskaņojums – Ņujorkas Latviešu kori diriģē Andrejs Jansons, solo dzied Mārtiņš Aldiņš, pie ērģelēm Marta Prāmniece.

1989. gada 19. jūlijā kantāte Andreja Jansona un Ņujorkas Latviešu kora lasījumā pirmoreiz izskan Latvijā – Rīgas Domā, solo dzied Kārlis Zariņš, pie ērģelēm Marta Prāmniece.

Pats komponists galu galā tā arī neuzraksta orķestra versiju, un šo darbu 1990. gadā lieliski veic Andrejs Jansons. Jaunās versijas pirmatskaņojums paredzēts 1991. gada janvārī, bet Lietuvas notikumi izjauc koncertu.

Ar Kultūras ministrijas darbinieču Intas Blūmas un Dzidras Strautiņas lielu atbalstu Latvijas Radio koris, Radiokora tābrīža dziedātājs Olafs Freimanis solotenora ampluā, LNSO, nošu pārrakstītāja Ilga Mitrēvica un citi entuziasti dara visu, lai “Asins tīrums” kora un orķestra versijā tomēr izskanētu – tas notiek 1991. gada 20. janvārī Rīgas Mateja baznīcā.

Kantātes tēma – Jūdas nodevība, sirdsapziņas mokas, pašnāvība, no podnieka par asinsnaudu nopirktais tīrums, zemes nevēlēšanās pieņemt Jūdas miesas, pirms tas nav nožēlojis grēku un saņēmis Kristus piedošanu.

Pirms kantātes klausīšanās – saruna ar Dziesmusvētku virsdiriģenti Agitu Ikauniece. Ieklausāmies kādos kantātes motīvos, runājam par nepieciešamību inventarizēt kormūzikas plauktus un ļaujamies refleksijai, ko raisa tādi darbi kā "Asins tīrums".

Kantātes ieraksts tapis 1992. gada 1. oktobrī. Dzied Jānis Sproģis, kamerkoris Sacrum, Latvijas Radio koris, spēlē LNSO, diriģē Andrejs Jansons.

Raidījuma viešņa - Agita Ikauniece.