Pianistes Vilmas Cīrules 100. dzimšanas dienai veltītājā programmā mākslinieces 1988. gada ieskaņojumā - Jāzepa Vītola „Variācijas – portrejas”.

Latvijas Valsts konservatorijas dibinātājs un tās pirmais rektors Jāzeps Vītols šīs variācijas 1920. gadā sacerēja kā savu dāvinājumu Latvijas Konservatorijas toreizējiem pianistiem- pedagogiem. Romantiska rakstura tēmai pievienojas 12 variācijas, kas katra atjautīgi portretē kādu no mūziķiem:

1. variācija veltīta profesoram Nikolajam Daugem,

2. variācija – Helēnai Gubenei-Zanderei,

3. variācija – Arvīda Žilinska toreizējai skolotājai Bonifācijai Rogei,

4. variācija – obligāto klavieru klases docentei  un Rīgas galvenā arhitekta mammai - Veronikai Asarei,

5. variācija – prof. Arvīdam Daugulim,

6. variācija - J. Vītola draugam un klavierspēles profesoram Hansam Šmitam, pie kura mācījusies arī Lūcija Garūta,

7. variācija portretē Vilmas Cīrules  skolotāju – sava laika slavenību Paulu Šūbertu,

8. variācija – pianisti un plastisko kustību pasniedzēju  Annu Ašmani,

9. variācija - klavieru klases ievērojamo profesori, čehieti Ludmilu Gomani-Dombrovsku, kas ieprecējusies Augusta Dombrovska ģimenē,

10. variācija  - klavieru klases profesori Annu Sokolovsku,

11. variācija – poļu izcelsmes grāfieni, profesori Mariju Žilinsku,

Variāciju fināls nav veltīts nevienam, taču atspoguļo pianistu saimi, ko 20.-30. gados ap sevi bija pulcinājis pats Jāzeps Vītols.