"Klasikas" vilnī satiekamies tieši Jāņa Poruka 150. dzimšanas dienā. Un mūsu tēma - Jānis Poruks kā mūziķis. Novadnieks Mariss Vētra raksta - "Poruks bija apsēsts ar mūziku..." 

Jau Inese Žune, mūzikas pētniece, pērnnedēļ stāstīja par Poruka vēlmi studēt mūziku... Nonācis Drēzdenē, Poruks iepazīst pilnīgi citus kultūras apvāršņus, un lielākais tēls te ir Rihards Vāgners.

Šajā pārraidē skan fragmenti no Ingas Žoludes jauntapušā izcilā romāna "Vendenes lotospuķe" pamīšus ar Riharda Vāgnera un Pētera Barisona simfoniskās mūzikas fragmentiem; Eduards Liniņš no jauna ielasījis Poruka stāstu "Ērģelnieks", kas, iespējams, drusku autobiogrāfiski rāda, kāpēc Poruks nekļuva par mūziķi. Evija Martinsone speciāli Poruka dzimšanas dienai iedziedājusi melodiju no Poruka solodziesmas Im Traum hab ich gesehen rokraksta, ko dzejnieks dāvinājis Straumes Jānim pirms aizbraukšanas uz Drēzdenes konservatoriju; skan arī Latvijas Radio kora un Sigvarda Kļavas ieskaņotā kordziesma "Kapu svētki", ko komponējis Jānis Poruks.