Ministru kabineta (MK) balva, kas ir Latvijas valdības augstākais apbalvojums - nākamais augstākais aiz Triju Zvaigžņu ordeņa - šogad piešķirta informācijas tehnoloģiju uzņēmumam Accenture Latvia par inovatīvu un mērķtiecīgu uzņēmējdarbību un ieguldījumu tautsaimniecības izaugsmē, kā arī Latvijas ārējā tēla veidošanā, Latvijas Radio 5 komandai par nozīmīgu ieguldījumu sociālu problēmu aktualizēšanā un risināšanā, veicinot saprotošākas un iejūtīgākas sabiedrības veidošanu labdarības maratona "Dod pieci" organizēšanā.

Tāpat apbalvojums piešķirts Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku goda virsdiriģentam, profesoram, komponistam Edgaram Račevskim par mūža ieguldījumu Latvijas kora mākslas un Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku tradīcijas stiprināšanā un attīstībā, Latvijas Organiskās sintēzes institūta direktoram, ķīmijas zinātņu doktoram Osvaldam Pugovičam par ieguldījumu zinātnē un Latvijas Organiskās sintēzes institūta attīstībā.

Apbalvota arī Eiropas Savienības Tiesas tiesnese Ineta Ziemele par ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā, kā arī Latvijas ārējā tēla veidošanā, kā arī Veselības centru apvienības un Centrālās laboratorijas valdes priekšsēdētāja Stella Lapiņa par ieguldījumu veselības aprūpes nozares attīstībā.

Savukārt MK Atzinības raksts par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas kultūras nozarēs piešķirts literatūrzinātniekam, profesoram Gunāram Bīberam par mūža ieguldījumu kultūrā un pedagoģijā, izglītojot Latvijas literatūras, teātra un kino nozares speciālistus. Tāpat MK Atzinības rakstu saņem postfolkloras grupa "Iļģi" par ieguldījumu latviešu tradicionālās kultūras saglabāšanā, attīstībā un popularizēšanā Latvijā un ārvalstīs, bagātinot Latvijas kultūrtelpu un stiprinot latviešu nacionālo pašapziņu.

MK Atzinības raksts piešķirts arī Īrijas latviešu kopienas aktīvistei, latviešu pusaudžu un jauniešu latviskās izglītības nometņu organizatorei, latviešu interneta portāla "Baltic-Ireland.ie" dibinātājai un galvenajai redaktorei Laimai Ozolai par ieguldījumu latviešu diasporas dzīvē Īrijā, sekmējot jaunās paaudzes latvisko izglītību un saiknes uzturēšanu ar Latviju.

Tāpat MK Atzinības rakstu saņem komponiste Dace Aperāne par ieguldījumu latviešu mūzikas mākslā, kā arī Latvijas mūzikas un mūziķu popularizēšanā ārvalstīs, lībiešu sabiedriskā un kultūras darbiniece Ieva Ernštreite par ieguldījumu lībiešu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā.

MK Atzinības raksts piešķirts arī kuratorei, gleznotājai, sabiedriskajai darbiniecei, Pasaules latviešu mākslas centra Cēsīs dibinātājai Leldei Kalmītei par ieguldījumu trimdas latviešu mākslas attīstībā un popularizēšanā Latvijā un ārvalstīs, tekstilmāksliniecei, tautastērpu darinātājai Dagnijai Kupčei par ieguldījumu tautas lietišķās mākslas attīstībā un popularizēšanā Latvijā un pasaulē, nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā un latviešu nacionālās pašapziņas stiprināšanā.

Ar MK Atzinības rakstu tiek apbalvota arī suitu sabiedriskā darbiniece, etnogrāfisko ansambļu "Suitu sievas" un "Maģie suiti" un folkloras kopas "Suitu vīri" vadītāja, suitu kultūrtelpas pārstāve Ilga Leimane par ieguldījumu latviešu un suitu kultūras ilgtspējīgā attīstībā, kā arī pedagoģe, horeogrāfe, Deju svētku goda virsvadītāja Rita Spalva par ilggadēju ieguldījumu pedagoģiskajā darbā un Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku tradīciju saglabāšanā un attīstībā.

"Klasikā" šajā stundā skan Daces Aperānes Variācijas par latviešu tautas dziesmu klavieru trio (tās atskaņo Trio Flumine jeb Paula Šūmane (vijole), Agate Ozoliņa (čells) un Ilze Jaunzeme (klavieres) LNB Ziedoņa zālē, 2018) un "Pastorāle" klarnetei un klavierēm (to atskaņo Egīls Šēfers un Ventis Zilberts Melngalvju nama Svētku zālē, 2003), "Suitu sievu" dziedājums Ilgas Leimanes vadībā (kopā ar Latvijas Radio kori, instrumentālo ansambli un diriģentu Sigvardu Kļavu (no albuma "Suitu mēle")), Edgara Račevska diriģētā latviešu kora klasika Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku ieskaņojumos, kā arī grupas "Iļģi" enerģētiski uzlādējošais sniegums.