18. novembrī sirsnīgus sveicienus 45. dzimšanas dienā sūtījām diriģentam Andrim Nelsonam, un darījām to ar 2022. gada februārī veikto ierakstu, kurā Antonīna Dvoržāka Čellkoncertu siminorā op. 104 jubilāra vadībā atskaņo Sola Gabeta un Leipcigas Gewandhaus orķestris.