Oresta Silabrieža saruna ar dzejnieku, rakstnieku un tulkotāju Sergeju Moreino par mūziku un vienpadsmit  krievu dzejnieku dzejas antoloģiju "Dziedāšanas stunda" ("Literatūras kombains", 2019).