Ciklā "Pasaules koncertzālēs" aicinām baudīt Latvijas un Šveices kormūzikas programmu Terra Choralis [LV-CH],  kas Cīrihes Tonhalle Maag izskanēja 2018. gada 4. novembrī.

Pirms ieraksta - saruna ar projekta idejas autoru un īstenotāju Uldi Mākuli no Cīrihes latviešu kora "Balts" un kora "Sōla" diriģentu Kasparu Ādamsonu.

Skatīt koncerta programmas grāmatiņu!

Terra Choralis [LV-CH] jeb "Dziesmotā zeme" [LV-CH]" ir Latvijas un Šveices kormūzikas projekts, svinot Latvijas simtgadi Šveices Konfederācijas 170. jubilejas ietvaros.

Šajā programnmā ar Latvijas valsts simtgades moto "Es esmu Latvija" Šveices sabiedrībai muzikāli tiek vēstīts par Latvijas tautas vērtībām, ideāliem, mērķiem un vēsturi.

Lai neradītu pretnostatījumu, lai tuvinātu šķietami tālās Šveices un Latvijas tautas, viņu vērtības un kopīgais tiek meklēts, latviešu un šveiciešu koristiem interpretējot Latvijas un Šveices koru mūziku. Abu valstu kormūzika ir spilgts apliecinājums to tuvībai abu atšķirīgajā vēstures ritumā.

Par Latviju Šveicē zina salīdzinoši maz. Ar projektu Terra Choralis [LV-CH] radīta un nostiprināta interese un priekšstats konkrētā Šveices sabiedrības daļā (Šveices koru diriģentos, dziedātājos, koncertu apmeklētājos, radio klausītājos) par Latviju kā bagātu kultūrtautu ar spilgtu un intersantu kultūru, kora mūzikas mantojumu un mūsdienu mūziku.

Projekta gaitā vienpadsmit mēnešu garumā sagatavots 300 dziedātāju liels koris Latvijas valsts simtgadei veltītiem koncertiem Šveicē, kas 2018. gada 3. novembrī izskanēja Kūrā (Chur) un 4. novembrī Cīrihē (Zürich).

Lai sasniegtu projekta mērķi, Terra Choralis [LV-CH] koncertos skanēja 12 latviešu un 8 Šveices komponistu skaņdarbi.

Lai veicinātu izpratni par Latviju, tās kultūri, vēsturi un kormūziku, tās izmantošanu un nonākšanu Austrijas, Šveices un Vācijas koru repertuāros, koncertu repertuārs tiks izdots īpašā nošu krājumā. Latviskie dziesmu teksti profesionāli atdzejoti vāciski. Atdzejojumus, to skaidrojumus un komentārus veicis tulkotājs Matiass Knolls (Rīga/ Berlīne). Krājumu izdos izdevniecība Musica Baltica.

Koncertos piedalījušies šādi kori: projektkoris choR inteR kultuR (Kūra/ Cīrihe; Šveice), Cīrihes latviešu koris „Balts“ (Cīrihe, Šveice), bērnu koris Lenzburger Kantorei (Lencburga, Šveice) un Latvijas diasporas kori no Austrijas (Vīne), Francijas (Parīze), Nīderlande (Hāga), Norvēģijas (Oslo) un Vācijas (Minhene). Kā īpašie viesi no Latvijas koncertos uzstājās Latvijas Kultūras akadēmijas jauktais koris "Sōla" (mākslinieciskais vadītājs Kaspars Ādamsons), pārstāvot un demonstrējot Latvijas koru kultūras und Dziesmu svētku fenomenu.

Koncertu Terra Choralis [LV-CH] ietvaros sagatavošanas beigu posmā 2018. gada jūnijā un jūlijā Šveices projektkora choR inteR kultuR dziedātāji un dziedātājas viesojās Rīgā, lai sniegtu Šveices mūzikas koncertu (sadarbībā ar Latvijas Kultūras akadēmijas jaukto kori "Sōla") un iepazītu Latvijas Dziesmu svētkus un to tradīcijas.

Projekta Terra Choralis [LV-CH] rīkotājs - Cīrihes latviešu koris "Balts“ sadarbībā ar projektkori choR inteR kultuR, jaukto kori "Sōla" un Latvijas diasporas koriem. Projekta vadītājs - kora "Balts" valdes priekšsēdētājs Uldis Mākulis.

***

Repertuārs

Koncerta repertuāra izstrādi veikuši projekta mākslinieciskie vadītāji Kaspars Ādamsons (Rīga) un Fortunats Frēlihs (Kūra, Šveice/ Parīze, Francija).

Programmas repertuāra uzdevums - atklāt Latvijas simtgades moto "Es esmu Latvija", būtībā uzdodot jautājumu "Kas ir Latvija?" ("Kāda ir Latvija?") un cenšoties uz to atbildēt.

Ar repertuāra palīdzību Šveices koncertu apmeklētājiem muzikāli tiks vēstīts par Latvijas tautas vērtībām, ideāliem un vēsturi. Abu valstu koru mūzika ir spilgts apliecinājums to tuvībai abu atšķirīgajā vēstures ritumā, jo abu valstu mūzikā tiek runāts par līdzīgām vērtībām: dabas skaistumu, cilvēka mijiedarbi ar to, darba tikumu, cilvēcību un ideāliem.

Dalībnieki:

* Latvijas Kultūras akadēmijas jauktais koris "Sōla" (mākslinieciskais vadītājs Kaspars Ādamsons, diriģenti Laura Štoma un Arturs Oskars Mitrevics)
* projektkoris choR inteR kultuR (Kūra/ Cīrihe; Šveice; mākslinieciskais vadītājs Fortunats Frēlihs)
* Cīrihes latviešu koris „Balts“ (diriģente Lāsma Kuplā; Cīrihe, Šveice)
* Bērnu koris Lenzburger Kantorei (Lencburga, Šveice; diriģente Kristīne Jaunalksne)

Latvijas diasporas kori:

* Vīnes latviešu koris (diriģents Andris Rasmanis, Austrija)
* Parīzes latviešu koris “Latve” (diriģente Ināra Braže, Francija)
* Latviešu koris “Ziemeļzeme” (diriģente Anna Fogelmane; Hāga, Nīderlande)
* Norvēģijas latviešu koris “Laipa” (diriģente Daina Molvika, Oslo, Norvēģija)
* Minhenes latviešu koris “Laima” (diriģents Andris Rasmanis, Vācija)

Solisti:

Gunta Ābele, čells
Agnese Egliņa, klavieres
Jānis Bombizo-Fedotovs, vibrofons

Diemžēl vokālās grupas "Tautumeitas" priekšnesumus pārraidīt liedz ieskaņojuma nepietiekamā tehniskā kvalitāte.