17. novembrī 90. gadskārtā atcerējāmies komponistu Valteru Kaminski. Godinot komponista piemiņu, kordziesmas un "Rudens poēma" ar O. Vācieša dzeju dzied vīru kori "Tēvzeme" (diriģents A. Jansons) un "Olūts" (diriģents J. Grudulis), sieviešu kori "Rūta" (diriģente T. Broka) un "Ausma" (diriģents J. Zirnis), Latvijas Radio koris (diriģenti E. Račevskis un S. Kļava), kamerkoris "Ave Sol" un diriģents I. Kokars.