Mūzikā ir tik daudz dabas un dabā – daudz mūzikas. Nereti, par šo dabas tēmu mūzikā domājot, rodas pirmie priekšstati – flautas trilleri kā putnu treļļi, arfas pasāžas kā jūras viļņojumi, mežragu saucieni kā medību taures.

Jaunam mūziķim par šādiem kodiem tiek stāstīts no agra vecuma. Un tad nāk prātā baroks un Vivaldi ar dabas imitēšanu mūzikā, pēc tam romantisms ar dabu kā simbolu cilvēka iekšējai pasaulei. Bet vai mums ir zināms, kā dabu traktē mūsdienu cilvēks, mūsdienu komponists?

Daudzu jo daudzu mūsdienu komponistu daiļdarbu virsrakstos vīd dabas tēma. Bet ko tā viņiem nozīmē?

Tēma ir plaša un par to var runāt daudz jo daudz. Šoreiz esam uzrunājuši dažus no 70. gados dzimušo latviešu komponistu paaudzes. Raidījumā skan ne tikai mūzika, bet arī sarunas par dabu ar komponistiem Mārtiņu Viļumu, Rutu Paideri, Gundegu Šmiti, Jāni Petraškeviču, Andri Dzenīti un Santu Ratnieci.

Raidījumā skan:

Mārtiņš Viļums. "Koks. Uguns. Sirds"
Ruta Paidere. Stīgu kvartets "Debesis dažādi"
Gundega Šmite. "Gaismas zeme, zemes debesis"
Jānis Petraškevičs. "Migla…vistālākais punkts"
Andris Dzenītis. "Līdzenuma balss"
Santa Ratniece. "Sālsezers"