Viesojamies Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas operstudijā "Figaro", kuras skolu izgājuši un pirmās lomas nospēlējuši vai visi šodien redzamākie Latvijas vokālās mākslas meistari: Elīna Garanča un Maija Kovaļevska, Kristīne Gailīte un Elīna Šimnkus, Jānis Apeinis un Andris Lapiņš, Kalvis Kalniņš un daudzi jo daudzi citi.

Raidījumā "Operstudijas "Figaro" galms un galminieki" atceramies liktenīgo dienu pirms 23 gadiem, kad dzima ideja par studijas dibināšanu, ielūkojamies studijas aizkulisēs šodien, ļaujamies raibu raibajām dalībnieku atmiņām un ķeram spilgtākos skaņu mirkļus.