1961. gadā Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijā (tagadējā Jāzepa vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā) tiek atvērta Mūzikas pedagoģijas nodaļa un nodibināta Mūzikas pedagoģijas katedra.

Par Mūzikas pedagoģijas nodaļas un katedras pirmo vadītāju laikā no 1961. līdz 1963. gadam kļūst muzikologs Dr. habil. art. prof. Ludvigs Kārkliņš.

JVLMA kompetencē ir profesionālu mūzikas pedagogu izglītošana, kuru uzdevums pēc studijām būs sagatavot zinošus, erudītus un inteliģentus mūzikas izpildītājus un klausītājus. Katedras akadēmiskais personāls apvieno radošas personības, kuru mākslinieciskie un zinātniskie sasniegumi novērtēti gan Latvijā, gan tālu aiz tās robežām.

JVLMA tiek realizēta Latvijā vienīgā profesionālā bakalaura studiju programma, kas sagatavo deju un ritmikas skolotājus pirmsskolas izglītības iestādēm, vispārizglītojošo skolu interešu izglītībai, kultūrizglītības iestādēm un privātām deju skolām vai studijām.

Raidījumā par Mūzikas pedagoģijas katedru runās trīs dažādu laiku katedras vadītāji.

Asociētais profesors Arvīds Platpers, kurš katedru vadījis no 1991. līdz 2005. gadam, atzīmē: "Likām akcentu uz to, ka

studentam, kurš beidz mūsu nodaļu, ir jābūt māksliniekam. Viņam bija jābūt prasmei tēlaini runāt. Tāpēc iestājeksāmenā pirmais no punkiem, kas bija jāpilda - mākslinieciski jānoskaita no galvas dzeja.

Pirmkārt, vērtējām dikciju, otrkārt - emocijas. Arī likām dziedāt latviešu tautas dziesmu, lai dzirdētu viņa diapazonu un intonatīvo precizitāti, kas ir ārkārtīgi svarīga. Ja viņš tonāli braukāja uz augšu, uz leju, un četros piecos pantos nenoturēja pamata melodiju, tas bija liels mīnuss, jo

bērna priekšā skolotājs nedrīkst šķībi dziedāt!"

Savulaik Platpers vadīja arī Mūzikas skolotāju sieviešu kori (bija arī jauktais koris). Ārpus studiju darba koris aktīvi sniedza koncertus, gūstot nozīmīgus panākumus starptautiskos koru konkursos: Radio BBC radioierakstu konkursā Sudraba rozes kauss – galvenā balva (Londona, Anglija, 2001), Orlando di Lasso polifonās mūzikas konkursā – Grand Prix (Roma, Itālija, 2000), Fēliksa Mendelszona-Bartoldi starptautiskajā kora mūzikas konkursā – Grand Prix (Polheima, Vācija, 1999), Franča Šūberta 15. Starptautiskais kora mūzikas konkursā – Grand Prix (Vīne, Austrija, 1998) u. c.

Lektore Liene Batņa Mūzikas un dejas pedagoģijas nodaļas vadītāja bijusi no 2010. līdz 2014. gadam. Viņa atzīmē:

"Mūzikas skolotāji, šķiet, ir viena no draudzīgākajām šūniņām, kas savstarpēji pievelkas un Mūzikas akadēmijā visi turas kopā.

Mēs mūzikas mācīšanas metodiku pirms pieciem gadiem mācījām savādāk nekā šobrīd, bet ir ļoti interesanti, lekcijas ir atraktīvas."

Docents Edgars Vītols, kurš katedras vadītājs ir kopš 2014. gada, saka tā:

"Mūzikas skolotājs ir vienīgā profesija, kuru nevar sākt apgūt pēc vidējās vispārējās izglītības!"

Pārraidē uzklausīsim arī asociēto profesori, Dejas pedagoģijas katedras vadītāju Sandru Vītolu, kura akcentēs:

"Mēs visu laiku esam kustībā un, protams, neesam atrauti no mūzikas!"