Tieši šogad J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas simtgades ieskaņā Kameransambļa un klavierpavadījuma katedra svin 60 gadu jubileju. Par vēstures griežiem, pārmaiņām, katedras darba ritmu, panākumiem, konkursu laureātiem stāsta profesori Gunta Rasa, Jānis Maļeckis, Aldis Liepiņš, asociētās profesores Dace Kļava un Herta Hansena.

1992. gadā tika atvērta Kameransambļa un koncertmeistaru nodaļa. 2002. gadā tā tika reorganizēta un kopš 2008. gada ir atjaunota kā Kameransambļa un klavierpavadījuma nodaļa. Kopš 1978. gada profesore Gunta Rasa ir JVLMA Kameransambļa un klavierpavadījuma katedras mācībspēks, no 1991. gada -  katedras vadītāja.

Kamermūzikas katedra apvieno labākās mākslinieciskās un pedagoģiskās tradīcijas, kas savulaik uzkrātas Latvijas, Maskavas un Pēterburgas konservatorijās. Šobrīd tās tiek ne tikai saglabātas, bet arī attīstītas un bagātinātas, veidojot jaunus kontaktus ar ārzemju mūzikas augstskolām.

Nenovērtējams ir profesora Jāņa Ķepīša un akadēmijas Goda profesores Maijas Saivas ieguldījums kameransambļu tradīciju veidošanā, kuri snieguši vērtīgu pieredzi studējošajiem Nozīmīgu ieguldījumu jauno mūziķu veidošanā devuši docentes Maija Saiva, Daina Graubiņa, Dagnija Gailīte, Inta Villeruša, profesors Hermanis Brauns un daudzi citi mācībspēki .

Asoc. prof. Herta Hansena, prof. Gunta Rasa, prof. Jānis Maļeckis saņēmuši JVLMA un LMT Gada balvu  labākajam mācībspēkam.

Lielās Mūzikas balvas ieguvēji, Kameransamļa un klavierpavadījuma katedras absolventi: klavieru duets Antra un Normunds Vīksnes, pianisti Herta Hansena, vijolnieks Sandis Šteinbergs, kurš ir trīskārtējs Lielās Mūzikas balvas laureāts /solista, Klavieru kvarteta Rix dalībnieka, un kamerorķestra Kremerata Baltica koncertmeistara statusā/, kameransamblis Altera Veritas.

Starptautiskajos Baltijas valstu mūzikas augstskolu studentu kameransambļu festivālos un meistarklasēs, kuri aizsākās 1966. gadā, un kuru loma nenoliedzami aug. Joprojām tiek paplašināta starptautisko kameransambļu festivālu ģeogrāfija – no trim Baltijas republikām līdz 12 dalībvalstīm mūsdienās.

Kopš 2008. gada Kamermūzikas nodaļa ir iesaistījusies Starptautiskajā Eiropas kamermūzikas skolotāju asociācijā ECMTA, kas palīdz sekmēt kamermuzicēšanas starptautisku izaugsmi. Par mūsu akadēmijas augsto prestižu Eiropas mūzikas augstskolu vidū liecina bijušo ERASMUS apmaiņas studentu atsauksmes, kā arī tas, ka ārvalstu studenti vēlas turpināt studijas maģistrantūrā mūsu akadēmijā.

Vairāk informācijas šeit.